תנאי מכירה כלליים


תנאי המכירה הכלליים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מכל הסכם או הזמנת רכש בין אלתם עין השופט לבין לקוח. 
להורדת תנאי המכירה